Δαγρέ 2Α & Ιατροπούλου, 24133 Καλαμάτα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Ιατρείο